Togo Clubsupport Auto Combi - Spurt 88

Opgericht:
Spurt '88 is officieel opgericht op 27 november 1989 in Hardenberg.
Ook voor deze datum werd er in Hardenberg al aan atletiek gedaan binnen de gymnastiekvereniging HGV. Omdat er binnen HGV weinig affiniteit bestond t.a.v. atletiek stelde het atletiekdeel van HGV weinig meer voor. HGV besloot dan ook na de zomer van 1988 te stoppen met de atletiek.


Enkele personen die de atletiek een warm hart toedroegen, besloten bijna direct dat er een atletiekvereniging in Hardenberg moest komen, vooral toen bleek dat de loopgroep zeker op eigen benen door wilde.